© 2017. Multilingual Translations Management b.v. Cultuur... Erfgoed... Normen... Waarden... Denkbeelden... Dialect... Idioom... Humor... Context... Maximalisatie van culturele relevantie Transcreatie of creatieve vertaling is meer dan alleen vertalen. Het gaat erom de essentie van een tekst in een andere taal te herscheppen met inachtneming van cultuur, erfgoed, normen en waarden, denkbeelden, dialect, idioom, humor en context. Transcreatie is ontwikkeld om de valkuilen te vermijden die inherent zijn aan interculturele vermarkting. Culturele grenzen kunnen formidabele communicatiebarrières blijken. Vergissingen kunnen een merk dusdanig beschadigen dat herstel een moeizame weg is. Ook kan het gebruik van woorden met meerdere betekenissen in andere talen tot problemen leiden. Woordspelingen en idiomatische uitdrukkingen zijn extreem moeilijk over te brengen van de ene in de andere taal. Transcreatie overstijgt vertaling door de focus te verleggen van de min of meer letterlijke tekst naar de emotionele reactie van lezers in de brontaal en te streven naar een zelfde reactie in de doeltaal. Transcreatie haalt het concept uit de brontaaltekst en herschept het volledig in een doeltaal. Getrouwheid aan de brontekst is ondergeschikt aan de herschepping van de gewenste emotionele reactie van de doeltaallezer.